Снежко Р.А. 
Отправлено: November 6 2008, 20:05
Report Post

Аз няма да Ви лекувам, аз ще Ви уча да настройвате речта си самостоятелно. Моят метод това е "Методът на САМОСТОЯТЕЛНАТА постановка на речта от начално ниво на Снежко Р.А" от самия заекващ.

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЗАЕКВАЩИТЕ, които желаят, така да ги ИЗЛЕКУВАТ, че техният речеви апарат да заговори сам по себе си...без грешки (ступори), бех тяхната воля и съзнателно внимание (контрол). Няма смисъл да идвате при мен, в обективната реалност не съществува такъв БЕЗКОНТРОЛЕН начин да се говори. Както не съществуват механизми, които могат да се управляват без шофер, по непознати маршрути. Вашият речеви апарат - това е механизъм за извличане на звуци. Той няма да издаде нито звук без вашето волево желание. И да се научите да не правите грешки, да не го насилвате САМОСТОЯТЕЛНО на всяка дума, моля, това при мен. А който мисли, че давам вълшебно хапче или промивам мозъка и внедрявам езици в неговия речеви апарат, за да говори сам по себе си, независимо от волята и вниманието - това са неадекватни хора, моля ви да не губите времето нито на мен, нито на себе си. Това е безполезно, речевият апарат е инструмент за извличане на звуци. Тоест не може да работи сам по себе си, изисква се обучение по неговото използване без грешки, ето на това и обучавам. Този, който не желае да говори без грешки на всяка дума...да носи отговорност за всеки звук, излизащ от неговата уста по неговата собствена воля и желание, не си губете времето. Съдено Ви е да бъдете заекващи, докато не осъзнаете, че САМИ НАСИЛВАТЕ С ГРЕШКИ своите устни, език, гласните струни и дробовете. А когато решите, че сте готови да не правите повече грешки, да контролирате всеки звук, който произнасяте, значи сте готови да се срещнете с мен и да се обучите на безпогрешната безступорна) техника на използване на своя речеви апарат. Грешката при тази техника = ступор. Точното техническо изпълнение = идеалното произнасяне на думата -мелодия. Сгрешил си- поправи се и повече не допускай грешка. Това е като да се играе на пиано, най-малката грешка в наглясянето на пръстите върху клавишите = ступор (фалшив звук!). А в речевия апарат- грешка при наглясянето на устните, езика, включването на гласните  струни или изтласкването на вздуха. Като правило, всички грешки се извършват поради невнимателност, при използването на който и да е инструмент. Човешкият речеви апарат също не е изключение. Най -малката неправилна постановка на устните, езика, отсъствие на внимание=неминуема грешка на звука (ступор). Затова мързеливите и несериозните няма какво да търсят при мен, както и тези, които обучавайки се при мен, не следват точно моите наставления и строги изисквания. Защото най-малката грешка=ступор. Както и най-малката грешка при използването на всеки един музикален интрумент. Точна аналогия. сгрешил си, поправи се-всичко работи мигновено, при условие, че знаеш как да се поправиш. Ето на това аз обучавам. И нищо повече, само умението мигновено да коригираш свояте реч от грешките (ступора).
Ако някой идва при мен, с намерението да получи нещо вълшебно- няма смисъл, трябва му психиатър. Колкото и да е добър учителят, ако ученикът не спазва строго и безупречно наставленията на майстора, тук всичко е ясно, това е вечният заекващ. Който обвинява в своите грешки другите, а не себе си:всички са му виновни, ситуациите, хората, болестите, всичко..само не той самият, нехранимайкото, извършващ грешките (ступорите). Докато човек сам не се научи да отговаря и поправя грешките си..той никогда няма да оправи речта си. Защото речта - това е играта на човека на собствения му речеви апарат и той сам извърша всички грешки. Кого да обвиняа и най-важното КОЙ ДА ГИ ПОПРАВЯ? Ето главният въпрос. Отговаряки на който, Вие ще си отговорите на въпроса, има ли смисъл да се срещате с мен. И ако отговорът е, че не аз съм виновен в своята речева грешка (ступора)...может да забравите за мен и моя метод. И затова, че имате някакъв шанс да попълните редовете на нормалните хора. Защото да си нормален - значи да осъзнаваш личната отговорност за своите действия! А речта - това е ваше действие и само вие можете да извършвате грешки в неговото осъществяване. Аз мога да Ви обуча на безпогрешната игра на Вашия речеви апарат, ако сте готови да се обучавате и строго да следвате моите наставления. Спазването = безпогрешно, безступорност. Несъблюдаването = грешка (ступор). Грешката мигновено се извършва и мигновено се поправя от самия човек, при условие, че той осъзнава, че именно той трябва да я поправи. И разбира се, при условие, че е обучен на техниката на поправяне не грешките - рингтонната реч. Всичко, което не е рингтон в речевия апарат на човека - това е ступор. Така е сътворила природата, аз само съм описал дадената техника на работа на човешкия речеви апарат. И мога да Ви обуча. А който не желае да говори без ступор...с нищо не мога да Ви помогна. Не мога да говоря правилно вместо Вас, само да ви науча, как да говорите сами, както говорят всички, без изключение, нормални хора. Дори и те, поради невнимателност, често допускат речеви грешки. Както и пианистите, по невнимателност или на непознати мелодии и произведения, понякога играят фалшиво.

продължението следва...

Отредактировано Желева Г.Ж. (2009-09-05 12:54:18)